Πολυδύναμα εμβόλια κορωνοϊών: Στα πρότυπα της γρίπης - Πρωταρχικά πειράματα σε ποντίκια Οι ερευνητές αναμένουν ότι θα μπορούν να τρέξουν κλινικές μελέτες εντός του επόμενου έτους.

Πολυδύναμα εμβόλια κορωνοϊών: Στα πρότυπα της γρίπης - Πρωταρχικά πειράματα σε ποντίκια Πολυδύναμα εμβόλια κορωνοϊών: Στα πρότυπα της γρίπης - Πρωταρχικά πειράματα σε ποντίκια Πολυδύναμα εμβόλια κορωνοϊών: Στα πρότυπα της γρίπης - Πρωταρχικά πειράματα σε ποντίκια Πολυδύναμα εμβόλια κορωνοϊών: Στα πρότυπα της γρίπης - Πρωταρχικά πειράματα σε ποντίκιαSource link