Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Social Media) όπως Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ. έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου και κατ’ επέκταση τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εταιρειών με τους πελάτες τους. Μια σύγχρονη επιχείρηση, οφείλει να συμμετέχει στο νέο αυτό τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του διαδικτύου, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να κοινοποιήσει και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Οι δυνατότητες που παρουσιάζονται για την προβολή μιας εταιρείας μέσα από τα Social Media είναι πολυάριθμες. Προσφέρονται δυνατότητες τόσο για στοχευμένο Marketing λόγω του ότι τα social media διαθέτουν πολλές φορές λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους χρήστες (δημογραφικά, ενδιαφέροντος, hobbies κλπ), όσο και για την ανάπτυξη και διατήρηση του εταιρικού Brand μέσα από διάλογο και αλληλεπίδραση που εύκολα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από αυτά.

Γενικότερα πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και κατάλληλη παρουσία μια εταιρείας στα διάφορα Social Media, είναι απαραίτητη και πρέπει να εντάσσεται στη γενικότερη Online Στρατηγική της.

Τα Οφέλη του Social Media Marketing μπορεί να είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για μια επιχείρηση, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησής της. Τα κυριότερα πιθανά οφέλη είναι τα ακόλουθα:

  • Brand Awareness. Προσφέρεται η δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης της αναγνωρισιμότητας μιας εταιρείας
  • Στόχευση Μηνυμάτων. Τα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να στοχεύουν το επιθυμητό κοινό με αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων
  • Αύξηση Πωλήσεων – Πελατείας. Μια εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τα Social Media και να αυξήσει τις Πωλήσεις της με χρήση των διαθέσιμων μέσων
  • Customer Engagement. Με εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, οι πελάτες (& δυνητικοί) μπορούν να έρθουν σε στενή επαφή με την εταιρεία στα Social Media και να αλληλεπιδράσουν με τρόπους που ενισχύουν την εικόνα τους για την εταιρεία και τα προϊόντα της και δημιουργούν την αίσθηση της συμμετοχής στις ενέργειές της
  • Ταχύτητα Εξάπλωσης Μηνύματος (Viral Effect). Τα μηνύματα μιας εταιρείας δύναται να εξαπλωθούν ταχύτατα στα Social Media και κατ’ επέκταση στο κοινό της

google-ads

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο Social Media Marketing είναι οι ακόλουθες:

  • Ανάπτυξη Στρατηγικής. Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία. Με την εμπειρία που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε λύσεις και ιδέες σχετικά με τη συνολική στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί
  • Δημιουργία και Ανανέωση Προφίλ & Σελίδας. Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρούμε ανανεωμένο το Προφίλ – Σελίδα της επιχείρησής σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ.)
  • Πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών. Τα Social Media προσφέρονται για εφαρμογή πληθώρας προωθητικών ενεργειών. Ανάλογα με τις ανάγκες είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
   • Δημιουργία Διαφημίσεων
   • Δημιουργία Θεματικών Σελίδων
   • Προώθηση Μηνυμάτων σε χρήστες
   • Πραγματοποίηση Διαγωνισμών
  • Διαχείριση & Αναφορές. Η χρήση των Social Media για εφαρμογή προωθητικών ενεργειών, απαιτεί συνεχή Επιτήρηση & Διαχείριση. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τη Διαχείριση του όλου εγχειρήματος και τη Δημιουργία Αναφορών Απόδοσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δείτε περισσότερα: